Υαλοπετάσματα

Η Technalco με τη χρήση των προϊόντων της ΕUROΡΑ, παρέχει επενδύσεις κτιρίων με ολοκληρωμένα συστήματα τα οποία καλύπτουν όλους τους τύπους κατασκευής υαλοπετάσματος, από το συμβατικό στο οποίο εξωτερικά διακρίνουμε κάθετα και οριζόντια στοιχεία (καπάκια) στήριξης των υαλοπινάκων, έως και το σύγχρονο με πλαίσια αλουμινίου Semi - Structural και Structural - Glazing, στα οποία ο υαλοπίνακας τοποθετείται στην εσωτερική τους πλευρά ή επικολλάται εξωτερικά.