Ανασυρόμενα / Ανακλινόμενα κουφώματα αλουμινίου

Η Technalco δίνει τη λύση στον περιορισμένο χώρο με τα ανακλινόμενα / ανασυρόμενα κουφώματα αλουμινίου.

Τα ανακλινόμενα / ανασυρόμενα κουφώματα αλουμινίου της Europa, είναι καινοτόμα, αξιόπιστα προϊόντα & σχεδιασμένα έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης δόμησης για κορυφαία θερμομόνωση.

EUROPA 3500

Το Υβριδικό Ανασυρόμενο και Ανακλινόμενο Σύστημα EUROPA 3500 Hybrid καλύπτει ιδανικά περιπτώσεις με περιορισμό χώρου. Επιτυγχάνει πιστοποιημένα υψηλή θερμομόνωση. Εξισορροπεί το βάρος του φύλλου και δίνει τη δυνατότητα να παραμένει το φύλλο σε όποια θέση επιθυμεί ο χρήστης, ενώ επιτρέπει τον καθαρισμό και της εξωτερικής επιφάνειας του υαλοπίνακα.

Συνοπτικά τεχνικά στοιχεία:

  • Ανασυρόμενο – ανακλινόμενο σύστημα
  • Συντελεστής θερμοπερατότητας Uf=3.5 W/m2K (σύμφωνα με το σχετικό πιστοποιητικό του κοινοποιημένου γερμανικού εργαστηρίου IFT Rosenheim)
  • Χρήση πολυαμιδίων 27 mm στον πλευρικό οδηγό και στην κάτω κάσα, ενώ στο φύλλο και στο χώρισμα χρησιμοποιούνται πολυαμίδια 24 mm
  • Στεγάνωση με βουρτσάκια και ελαστικά στεγάνωσης
  • Μετακίνηση των φύλλων (πάνω-κάτω) με τη χρήση των ειδικών ελατηρίων TORSO τα οποία εξισορροπούν το βάρος του φύλλου • Δέχεται διπλούς και τριπλούς υαλοπίνακες πάχους 19-22mm
  • Χρήση: Ανασυρόμενα – ανακλινόμενα παράθυρα